AliproPracovné odevyOchranné odevyObuvRukaviceOstatné OPP
O NÁS VZORKOVNÍK TKANÍN VEĽKOSTNÉ TABUĽKY OBCHODNÉ PODMIENKY KONTAKT

AKCIE

PRODUKTY

PRACOVNÉ ODEVY

OCHRANNÉ ODEVY

OFFICE ODEVY

OBUV

RUKAVICE

OSTATNÉ OPP

DROGÉRIA

DOPLNKOVÝ TEXTIL

Workwear / Rukavice / VYSTVETLIVKY K PIKTOGRAMOM

Zoznam tovarov v kategórii
225 Mechanické riziká    kód:   
        Odolnosť proti mechanickému riziku
  ABCD
 EN 388         4-miesny kód určuje stupeň ochrany rukavíc v jednotlivých triedach

Trieda ochrany                                             Stupeň ochrany

A:    Odolnosť proti oderu                                       1 - 4
B:    Odolnosť proti prerezaniu čepeľou                    1 - 5
C:    Odolnosť prori ďalšiemu trhaniu                       1 - 4
D:    Odolnosť proti prepichnutiu                              1 - 4
 
226 Chemické riziká    kód:   
        Odolnosť proti chemickému riziku a mikroorganizmom
  ABC
 EN 374         3-miestny kód určuje 3 chemikálie zo zoznamu 12 definovaných chemikálií s dobou
                    odolnosti proti prieniku aspoň 30 minút.
                    Odolnosť je ďalej určená stupňom ochrany od 1 do 6 podľa doby prieniku chemikálie
                    (trieda 1 - 10 min., trieda 2 - 30 min., trieda 3 - 60 min., ..., trieda 6 - 480 min.)

Zoznam chemikálií                            

A:    Metanol             D:    Dichlórmetán         G:   Dietylamín                 J:   n-Heptán
B:    Acetón              E:    Sírouhlík                H:   Tetrahydrofurán         K:   Hydroxid sodný 40 %
C:    Acetonitril          F:    Toluén                    I:    Octan etylnatý          L:   Kyselina sírová  96 %

         Piktogram "mikroorganické nebezpečenstvá" sa používa pri rukaviciach, pri ktorých je doba
                     prieniku chemikálie min. 30 minút. 
227 Tepelné riziká    kód:   
pict-tepelne.gif        Odolnosť proti tepelným rizikám
ABCDEF
 EN 407         6-miestny kód určuje stupeň ochrany rukavíc v jednotlivých triedach

Trieda ochrany                                        Stupeň ochrany

A:    Odolnosť proti vznieteniu                         1 - 4
B:    Odolnosť proti kontaktnému teplu             1 - 4
C:    Odolnosť prori konvekčnému teplu            1 - 4
D:    Odolnosť proti sálavému teplu                  1 - 4
E:    Odolnosť proti malým rozstrekom kovu     1 - 4
F:    Odolnosť proti veľkým rozstrekom kovu     1 - 4
 
228 Chlad    kód:   
     Odolnosť proti chladu
   ABC
  EN 511        3-miestny kód určuje stupeň ochrany rukavíc v jednotlivých triedach

Rukavice zabezpečujú ochranu proti chladu do - 50 oC, pričom uvedené stupne ochrany vyjadrujú
izolačné vlasnosti rukavíc.

Trieda ochrany                                                                         Stupeň ochrany

A:    Odolnosť proti konvekčnému chladu                                           0 - 4
B:    Odolnosť proti kontaktnému chladu                                            0 - 4
C:    Odolnosť prori prieniku vody                          0 - prienik do 30 min         1 - žiadny prienik

 
© 2016, Alipro
Created by Telnet, spol. s r. o. on system TelnetCMS